Vad är mukosit?

Även om kemoterapi och strålbehandling som används för cancerpatienter är botande, kan de orsaka vissa biverkningar i kroppen. En av dessa biverkningar är mukosit. Denna sjukdom, som definierar inflammation i vävnaderna på insidan av munnen, är en mycket smärtsam process. Detta hindrar personen från att fullfölja sina dagliga rutiner.

Mukosit uppträder hos cirka 40% av alla som får kemoterapi. I synnerhet förekommer detta tillstånd i nästan alla fall av cancer i huvud, hals och mun. Orsaken är att kemoterapi påverkar både dåliga celler och friska celler i kroppen. Detta gör det oundvikligt att uppleva biverkningar. När denna påverkan sker på cellerna i munnen blir cellerna sårbara för infektioner. Detta leder till mukosit. Ibland är det dock bara personer med ett mycket försvagat immunförsvar som kan drabbas av detta tillstånd.

Symtom på mukosit

Mukosit uppträder ofta inom 5-10 dagar efter påbörjad kemoterapibehandling. Detta medför vissa symtom. Dessa symtom är bl.a:

 • rodnad, svullnad eller oförklarlig smärta i munnen
 • Oförklarlig blödning i munnen
 • Ökat slem i munnen och förtjockning av saliven
 • Uppkomst av vita varfyllda fläckar i munnen
 • Sår, även känt som munsår eller munlesioner
 • Mukosit kan påverka många områden, t.ex. tandkött och tunga.

Dessa problem gör det svårt för personen att äta, svälja och tala. Det kan också leda till problem med intolerans mot mat eller dryck. Detta leder till undernäring och konstant vätskeförlust.

Behandling av mukosit

Tandläkare bör konsulteras innan cancerbehandling påbörjas eller innan någon procedur som kan leda till försvagning av immunförsvaret genomförs. Den process som planeras av tandläkaren kan förhindra eller lindra symtomen på detta tillstånd. Om det inte finns något sådant ingripande före kemoterapi, kan tandläkaren också konsulteras efter att symtomen uppträder. På så sätt kan sjukdomen elimineras genom olika behandlingsmetoder.

Vad kan man göra hemma för att behandla mukosit?

Det finns flera huskurer som kan användas för att lindra eller lindra de symtom som orsakas av mukosit. Dessa metoder är följande:

 • Att slicka på isbitar eller fryst frukt efter kemoterapi kan hjälpa till att bevara vävnaden i munnen
 • Att gurgla med saltvatten hjälper till att minska symtomen.
 • Konsumtion av kryddiga, salta, sura, koffeinhaltiga, torra eller heta livsmedel kan orsaka skador på munnen. Därför är det bäst att inte konsumera sådana livsmedel.
 • Vätskeintag är av stor betydelse under dessa perioder. Det är nödvändigt att dricka mer vätska än under normala tider.
 • Tobaksprodukter och alkohol är en stor fara för både den allmänna hälsan och munhälsan. Att sluta konsumera dessa produkter är därför ett stort steg mot att minska effekterna av mukosit.
Dela med dig:
Våra sista inlägg