Blogg

Vad är mukosit?

Även om kemoterapi och strålbehandling som används för cancerpatienter är botande, kan de orsaka vissa biverkningar i kroppen. En av dessa biverkningar är mukosit. Denna

Läs mer på »