Estetiska Keramiska Restaureringar

Estetiska Keramiska Restaureringar

Estetiska keramiska restaureringar är allmänt kända som zirkonium, E-Max-faner och E-Max-laminerade restaureringar bland allmänheten. De kan användas vid tanddefekter, när det finns luckor mellan tänderna, i fall där tillräcklig blekning inte kan uppnås med blekning, vid trångställning där ortodontisk behandling inte önskas av patienten (vår prioritet är alltid ortodonti, ibland kan den tillämpas i kombination med ortodonti), när den bild som kommer att tillfredsställa patienten inte kan uppnås med estetiska fyllningar. Vår preferens när det gäller ålder är att patienterna har avslutat sin tillväxtutveckling, om det inte finns några problem på tändernas yta bör ortodontisk behandling övervägas.Rosa estetik är en helhet med vit estetik, de två utvärderas alltid tillsammans.Appliceringsperioden är minst 5 dagar och högst 7 dagar.Det bör inte glömmas att ett bra utförande inte bör vara för mycket brådska, en restaurering som du kommer att använda under lång tid bör slutföras på det mest perfekta sättet.

Våra Tjänster

Arbetstid

Måndag - Fredag 09:00 - 18:00
Lördag 09:00 - 18:00
Marknad Stängt

Tidsbokning Online