Behandling Av Implantat

Behandling Av Implantat

Implantat är den vanligaste behandlingsformen som används idag för att ersätta saknade tänder. Implantat kan användas i nästan alla fall, från enstaka tandbrister till restaurering av hela munnen. Att få implantatbehandling utan att vänta på ett sätt som gör att problemen i vår mun fördjupas kommer både att göra processen enklare och förhindra extra kostnader. När de saknade tänderna kompletteras med implantatbehandling kan funktion, fonetik (korrekt tal) och estetik uppfyllas helt. Människors självförtroende återställs, människor som är rädda för att skratta och tala börjar skratta och konsumera hård mat som de har längtat efter i flera år. Det bör inte glömmas att ingen mobil protes kan ersätta en fast protes. Implantatapplikation är mycket lätt i dagens teknik, smärta, smärta, svullnad är vanligtvis inte .., Den genomsnittliga tiden för 1 implantat är 10 minuter.

Våra Tjänster

Arbetstid

Måndag - Fredag 09:00 - 18:00
Lördag 09:00 - 18:00
Marknad Stängt

Tidsbokning Online