Design Av Digitala Leenden

Design Av Digitala Leenden

Digital smile design innebär att man med hjälp av digital teknik och ett datorprogram hittar den lämpligaste tanduppställningen och tandformen för personen innan tänderna skärs ut och behandlingen påbörjas. För detta ändamål tas ansiktsfotografier och intraorala fotografier av personen, olika alternativ anpassas till fotografierna av personen med leendesignprogrammet och det lämpligaste av dem omsätts i praktiken.

Tack vare den digitala leendesignen kan personen påbörja behandlingen med vetskapen om vad han eller hon kommer att få som resultat av behandlingen, det finns inga frågetecken. Den färg, form, höjd och inriktning som passar ansiktet visas för patienten och tillsammans bestämmer man vilka förändringar som ska göras.

Fördelen är att läkaren lättare kan förstå patientens drömtanddesign och kan visa den konkret för teknikern som tillverkar tänderna och be honom att göra samma sak.

Smile design görs i 2 sessioner, i den första tas fotografier, i den andra diskuteras designen med patienten och om den godkänns påbörjas produktionen.

Våra Tjänster

Arbetstid

Måndag - Fredag 09:00 - 18:00
Lördag 09:00 - 18:00
Marknad Stängt

Tidsbokning Online